Entente des Associations Francophones


Société Française de Bienfaisance


Beschrijving :
Zelfhulpstructuur voor Franse gezinnen in nood die in Nederland wonen.

Status: Vereniging erkend voor openbaar nut (ANBI) in Nederland. Opgericht in 1883. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Kvk) onder nummer 40532188

Adres : PO Box 91564, 2509 ED Den Haag
Site : sfb-paysbas.nl/kent-u-de-sfb
Email : societefrancaisedebienfaisance@gmail.com

Bureau :