Entente des Associations Francophones


Association des Anciens Combattants Français aux Pays-Bas


Beschrijving :
Opgericht in 1953 en aangesloten bij de "Nationale Federatie van veteranengevechten die buiten Frankrijk wonen - FACS", wil de Vereniging van Franse Veteranen in Nederland de Franse veteranen bij elkaar brengen en helpen bij hun administratieve procedures op Nederlands grondgebied en vreemdelingen die Frankrijk hebben gediend onder het Vreemdelingenlegioen.
Het helpt zijn leden hun rechten te kennen en te doen gelden, de "Combatant's Card" aan te vragen en te verkrijgen, evenals de daaraan verbonden Pensioen, en het volgt de procedures voor het herwaarderen van de pensioenen die aan de gewonden zijn toegekend.
In voortdurend contact met de relevante grootstedelijke diensten (Ministerie van Veteranenzaken en Oorlogsslachtoffers, Nationaal Bureau voor Veteranenzaken en Oorlogsslachtoffers, ONAC, ...), evenals met de Consuil-generaal van Frankrijk in Amsterdam.
De A.A.C.F. eert Franse oorlogsvechters en slachtoffers wier stoffelijk overschot op Nederlands grondgebied ligt door elk jaar te organiseren en deel te nemen aan herdenkingsplechtigheden die plaatsvinden in de plaatsen Kapelle, Wassenaar, Assen, Weert.
De vereniging neemt ook deel aan het Franse consulaat-generaal in Amsterdam, aan de werkzaamheden van de Commissie die verantwoordelijk is voor de toewijzing van steun door het Nationaal Bureau voor veteranenzaken en oorlogsslachtoffers aan de begunstigde die sociale moeilijkheden ondervindt.

Status : Vereniging

Adres : Floraplein 55 – 5644 JV Eindhoven – Tél/Fax : 040 212 34 69
Email : sbtetenburg57@gmail.com

Bureau :